yah

Uroczystość jubileuszu 100 – lecia druha Czesława Bagińskiego i poświęcenia nowego samochodu strażackiego.

2013-01-09 12:03
W dniu 25 listopada 2012 roku odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 100 – lecia druha Czesława Bagińskiego i poświęcenia nowego samochodu strażackiego.
Uroczystość jubileuszu 100 – lecia druha Czesława Bagińskiego i poświęcenia nowego samochodu strażackiego.
Uroczystość rozpoczęto Mszą św. w kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Wiźnie. Po Mszy św. ks. Józef Łupiński poświęcił nowy samochód strażacki , po czym strażacy i zaproszeni goście przeszli do świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiżnie gdzie wszystkich przybyłych przywitał Wójt Gminy Wizna Zbigniew Sokołowski. Przemówienia okolicznościowe i życzenia dla dostojnego jubilata kolejno składali: Wicewojewoda Podlaski z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej; Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łomży z Zastępcą; Marszałkowie Województwa Podlaskiego; Wicestarosta Łomżyński; delegacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z Wizny, Bronowa i Starego Bożejewa. Na koniec głos zabrała wnuczka dostojnego jubilata Pani Ewa Ruszczyk, która przedstawiła krótki życiorys swojego dziadka, podziękowała za otrzymane odznaczenie, życzenia i podarunki od władz wojewódzkich, samorządowych i członków OSP. Uroczystości zakończyły się obiadem w świetlicy OSP w Wiźnie.
  • Uroczystość jubileuszu 100 – lecia druha Czesława Bagińskiego i poświęcenia nowego samochodu strażackiego. Uroczystość jubileuszu 100 – lecia druha Czesława Bagińskiego i poświęcenia nowego samochodu strażackiego. Uroczystość jubileuszu 100 – lecia druha Czesława Bagińskiego i poświęcenia nowego samochodu strażackiego. Uroczystość jubileuszu 100 – lecia druha Czesława Bagińskiego i poświęcenia nowego samochodu strażackiego. Uroczystość jubileuszu 100 – lecia druha Czesława Bagińskiego i poświęcenia nowego samochodu strażackiego.