yah

OGŁOSZENIE

2008-04-08 10:26
Urząd Gminy w Wiźnie , oferuje do wynajęcia pomieszczenia z przeznaczeniem na lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej ;
Lokal nr 1 – 65,12 m2
Lokal nr 2 – 65,80 m2
Lokal nr 3 – 35,16 m2
w budynku wielofunkcyjnym w miejscowości Bronowo ul. Mostowa 6
Lokale można oglądać codziennie w godzinach 730 – 1500 , po wcześniejszym skontaktowaniu się z pracownikiem Urzędu Gminy Wizna – tel. 0 86 219 60 18 w.31
Dodatkowe informacje można również uzyskać pod wyżej wymienionym numerem telefonu.

Józef Gawroński
Sekretarz Gminy